Những việc học sinh cần làm hàng ngày tại trường để phòng tránh Covid 19